69 Tuyệt chiêu chốt sale trực tiếp

– Tuyệt chiêu khiến khách hàng biết đến bạn 1 cách tự nhiên
– Gây dựng lòng tin và sự thiện cảm bằng 13 phương thức
– Làm chủ bối cảnh, xoay chuyển ý định của khách hàng theo ý bạn
– Tấn công tử huyệt giúp khách hàng nhanh chóng ra quyết định
– Tạo lập lý do khiến khách hàng không thể từ chối
– Khiến khách hàng có lỹ do quay lại hàng trăm lần

Danh mục: