Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

– Làm chủ giao diện làm việc của Adobe InDesign
– Sử dụng thành thạo các công cụ của Adobe InDesign CC 2015
– Biết cách làm việc với văn bản, biên tập và cấu trúc văn bản
– Thiết kế được tạp chí, sách, catalog, lịch, tờ rơi… một cách chuyên nghiệp

Danh mục: