Bắt đầu làm xuất nhập khẩu từ con số 0

– Nắm được quy trình xuất nhập khẩu của hàng hóa
– Nắm được các loại hình xuất nhập khẩu đang sử dụng tại Việt nam.
– Được học khai báo Hải quan điện tử phiên bản mới nhất: Vnaccs/Vcis.
– Nắm được các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, xin giấy phép khi xuất nhập vào Việt Nam
– Biết thủ tục cần thiết để xin giấy phép, kiểm tra chất lượng
– Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình làm hàng.