BÍ QUYẾT LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

– Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc
– Nắm được phương pháp PDCA để sắp xếp và tối ưu công việc hiệu quả, khoa học nhất
– Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể và chi tiết và logic
– Ứng dụng thông minh vào việc sắp xếp công việc khoa học, nhanh chóng và có hiệu suất cao
– Thành thạo các công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
– Nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra