Chế tạo hệ thống điện điều khiển bằng tin nhắn điện thoại

– Bạn sẽ biết cách lập trình điều khiển thiết bị điện với arduino và relay từ
– Bạn sẽ có được một hệ thống điện điều khiển từ xa bằng tin nhắn điện thoại
– Bạn sẽ sở hữu công nghệ truyền nhận tín hiệu tin nhắn điện thoại và các tín hiệu qua module SIM
– Bạn sẽ có nền tảng để tham gia các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật trong nước và quốc tế
– Bạn sẽ không ngần ngại để trở thành một học sinh giỏi Khoa học Công nghệ ở cấp học phổ thông