Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình

– Nhận biết và xử lý 5 nguyên nhân phá hủy mối quan hệ vợ chồng
– Nhận biết và xử lý 5 nguồn gốc gây đau khổ trong mối quan hệ
– Khám phá 3 việc phải làm mỗi ngày để gia đình hạnh phúc bền vững
– Sở hữu Bộ 3 quyền lực quyết định hạnh phúc gia đình
– Thấu hiểu bản thân và người thân trong gia đình
– Biết cách yêu bản thân và khiến người bạn đời yêu bạn theo cách bạn muốn
– Biết cách quản lý tài chính và tăng trưởng kinh tế gia đình
– Biết cách kiến tạo và tận hưởng 1 gia đình hạnh phúc bền vững