Chiến lược dạy trẻ tự kỷ hồi phục

– Nắm được phương pháp Son-Rise với âm nhạc trị liệu
– Kỹ thuật đơn giản, kinh nghiệm của giảng viên để giúp trẻ tự kỷ phát triển và hồi phục
– Giúp con của bạn khắc phục được chứng tự kỷ và hòa nhập được với xã hội
– Dễ dàng tiếp cận thân thiết và trở thành bạn để trẻ tâm sự
– Gắn tình cảm yêu thương của các thành viên trong gia đình
– Chung tay để cùng xã hội hũa khỏi căn bệnh tự kỷ ở trẻ

Danh mục: Từ khóa: