Công cụ PR Truyền thông

Có phải bạn đang:

  • Bạn đang làm trong ngành báo chí, truyền thông, sự kiện.
  • Bạn muốn tìm hiểu và biết thêm về nghề PR để hỗ trợ cho công việc của bạn
  • Bạn đang gặp những khó khăn, bế tắc trong công việc PR.
  • Các công ty, doanh nghiệp muốn đào tạo, training cho nhân viên của mình về lĩnh vực PR.