DISC – Thấu hiểu bản thân – Xây dựng đội nhóm thành công

– Thấu hiểu bản thân và những người xung quanh
– Biết cách nhận diện DISC của người khác thông qua các thông tin ngôn ngữ, cử chỉ,… của từng nhóm tính cách
– Giúp đỡ khách hàng và gia tăng doanh số
– Xây dựng đội nhóm và nâng cao khả năng lãnh đạo
– Tuyển dụng nhân sự đúng người đúng việc
– Cải thiện khả năng làm việc nhóm, xây dựng đội ngũ vững mạnh
– Gia tăng khách hàng và phát triển công việc kinh doanh
– Ứng dụng DISC thông minh vào quá trình đàm phán, bán hàng, chinh phục khách