Hacker Mũ Trắng AEH

– Kỹ năng hack website, sever, email, sms…
– Biết cách tấn công và phòng thủ hack website, server…
– Xác định được nguyên nhân, những cách thức của kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thốn
– Chi tiết mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức doanh nghiệp
– Khai thác lỗ hỏng bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp và gia cố bảo mật
– Kiểm tra rà soát lỗi an ninh mạng cho máy tính cá nhân và hệ thống mạng doanh