Hành trang cho trẻ trước khi vào lớp 1

– Nắm bắt được các kỹ năng để tự đánh giá độ chín muồi trước khi vào lớp 1 của con.
– Tự lên kế hoạch để trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng cần có trước khi vào lớp 1.
– Cùng tạo hứng thú học tập cho con.
– Hiểu được các kỹ năng nào cần chuẩn bị cho bé
– Giúp con phát triển ngôn ngữ, thể chất
– Khả năng tư duy, giao tiếp của trẻ được phát triển toàn diện

Danh mục: