Học Autocad cơ bản và nâng cao

– Nắm được kiến thức cơ bản và chuyên sâu nhất về công cụ AutoCAD một cách đầy đủ, chính xác
– Nhanh chóng nắm vững kiến thức và ứng dụng thành thạo những kỹ thuật vẽ trong AutoCAd vào công việc hiệu quả
– Nhanh chóng nâng cao tốc độ vẽ, tốc độ làm việc và xử lý bản vẽ cho người học
– Có thể thực hiện được tốt các bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Autocad, đúng quy chuẩn, đúng tỷ lệ….
– Vẽ kỹ thuật nhiều ngành khác như vẽ nhà cửa, chi tiết cơ khí, làm bản vẽ thiết kế điện, bản vẽ thi công…
– Có nền tảng chấc chắn để người học có thể ứng dụng ngay vào công việc hoặc chuẩn bị

Danh mục: