Học đan len cơ bản và đan áo gile hoàn chỉnh cho cả gia đình

– Biết đan các mũi cơ bản nhất trong đan len
– Cách tăng, giảm mũi, giấu len,nối len khi đan
– Kỹ thuật đan dòng ngắn
– Đan nệp cổ tròn
– Nắm rõ về len, kim
– Cách đọc ký hiệu và chart đan
– Biết đan áo từ cổ xuống và làm theo số đo từng người
– Chiết sang sợi 1-1
– Chiết cổ tim và đan nệp cổ tim theo từng số đo
– Sau bài học các bạn có thể tự đan những kiểu áo khác nhau theo size tùy thích

Danh mục: