Học đệm hát Guitar cùng Haketu

– Kiến thức nhạc lý và các hợp âm guitar cơ bản nhất
– Nhanh chóng làm quen và thành thạo các điệu chơi guitar cơ bản một cách hiệu quả
– Có cái nhìn tổng quát nhất về Guitar đệm hát ngày nay
– BIết cách tự tạo động lực, đòn bẩy tự học guitar trong tương lai sau khi hoàn thành khóa học
– Thành thạo đệm hát 20+ bản nhạc mới và phổ biến ngày nay
– Có tư duy tốt để có thể tự soạn nhạc và tự đệm nhạc với những bài hát mới hơn, hot hơn
– Được định hướng phong cách chơi guitar và định hướng tương lai của người chơi guitar

Danh mục: