Học sketchup và vray từ cơ bản đến nâng cao trong diễn họa 3d kiến trúc

– Tiếp xúc với 3 phần mềm Autocad, Sketchup, Vray.
– Diễn họa 3d ngoại thất và nội thất 1 công trình nhà dân.
– Học được cách phân tích 1 bản vẽ kiến trúc phức tạp thành đơn giản.
– Học được quy trình diễn họa 3d nội ngoại thất từ đầu đến cuối.
– Có kiến thúc chuyên ngành về Sketchp và Vray.
– Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế nội, ngoại thất.

Danh mục: