Học Thiết kế qua Banner cho người mới bắt đầu và không chuyên

– Hiểu rõ bản chất trong công việc thiết kế một sản phẩm
– Hiểu được quy trình thiết kế một sản phẩm đồ họa
– Nắm bắt được các nguyên tắc và nguyên lý thiết kế
– Hiểu về các kỹ thuật Typography cơ bản trong thiết kế đồ họa
– Hiểu về các kỹ thuật pha và phối màu hiệu quả trong thiết kế
– Hiểu được cách thiết kế các sản phẩm Banner và poster

Danh mục: