Kiểm soát cảm xúc và cải thiện giấc ngủ ứng dụng Yoga và Thiền

– Các bài tập Yoga và Thiền giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng
– Biết cách luyện tập đơn giản và hiểu quả tại nhà
– Hiểu cách giữ gìn sức khỏe một cách toàn diện và giữ tinh thần tích cực
– Quản lý được cảm xúc và tinh thần để tập trung năng lượng cho công việc, gia đình và hưởng thụ cuộc sống
– Biết cách xây dựng chế độ ăn uống, dinh dưỡng khoa học trong Yoga
– Có những tư duy, suy nghĩ tích cực về cuộc sống