Kiếm tiền toàn cầu với Amazon bằng cách xuất bản Ebook của bạn

– Hiểu về Amazon Kindle và cách kiếm tiền từ viết sách
– Biết cách lên ý tưởng, viết sách nhanh chóng
– Tự biên tập bìa sách, xuất bản sách lên Amazon
– Trở thành tác giả xuất bản sách lên Amazon.
– Biết cách thuê chuyên gia tạo sách với chi phí thấp, cách review và quảng bá sách.
– Kiếm được hàng trăm đến hàng ngàn đô la thu nhập thụ động và đều đặn mỗi tháng chỉ