Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng

– Tự tin lập dự toán của một công trình dân dụng thông thường.
– Có được nền tảng kiến thức dự toán vững chắc để đi đến chuyên nghiệp trong lĩnh vực Lập và quản lý chi phí, đó là giỏi về dự toán, thẩm tra dự toán và Lập tổng mức đầu tư.
– Biết đọc và phân tích bản vẽ tốt
– Biết đo bóc khối lượng và giải trình khối lượng mình tính toán
– Có rất nhiều cơ hội làm việc ở những đơn vị uy tín, thu nhập tốt và quan trọng là có cơ hội phát triển lên cao trong ngành (có một thực tế là hiện nay các doanh nghiệp, tập đoàn tuyển dụng kỹ -sư đều đòi hỏi phải biết đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình, ưu tiên cao cho những ai giỏi về dự toán – đặc biệt là công trình Dân dụng đang có nhu cầu phát triển cao).
– Giỏi về dự toán: Bạn lập và kiểm soát tuyệt vời về Lập giá chào thầu, quản lý hợp đồng,