Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo

– Có được kiến thức nền tảng nhất về ngôn ngữ lập trình Java và ứng dụng thực tế với hệ điều hành Android
– Nắm được quy trình thiết kế ứng dụng Android trên Android Studio
– Biết cách xử lý các vấn đề trong quá trình thiết kế ứng dụng Android
– Có thể kiếm tiền ngay trong khi học lập trình android nhờ những dự án do chính tay bạn làm.
– Kiếm tiền thông qua các cách chạy quảng cáo AdMob, Aripush hay StartApp
– Tự xây dựng nhóm để có thể nhận dự án outsource từ các trang Freelancer
– Tìm hiểu phương thức Random; Animation và Game bằng Animation; ListView trong Android…
– Có thể tự xây dựng ứng dụng Clone Mp3.Zing.Vn; Webservice – Xây dựng cửa hàng bán quần áo
– Xin được việc mà không cần bằng cấp với những kiến thức và kỹ năng được cung cấp trong khóa học android này