Lập trình Kotlin toàn tập

– Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
– Có kỹ năng lập trình ngôn ngữ Kotlin từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với nhiều đối tượng học
– Được thực hành lập trình ngôn ngữ Kotlin vô cùng chi tiết và bài bản giúp bạn nhanh chóng có thể tự tạo được ứng dụng ngay trong quá trình học
– Có khả năng tiếp cận lập trình Android, lập trình web ứng dụng…
– Phát triển được trên phần mềm java, Native, Web cực đơn giản
– Nhanh chóng biết cách tạo ứng dụng Android nhanh chóng sau khóa học Kotlin