Mở thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate online

Hướng dẫn đăng ký mở thẻ VIB Zero Interest Rate Online. Thẻ được dùng để rút tiền mặt hoặc mua sắm online, bạn không phải lo khi đăng thiếu 1 chút khoản tiền, thẻ có hạn mức cao 600 triệu cũng thoải mãi cho bạn chi tiêu khi cần thiết. Nên nhớ là hãy chuẩn bị tài chính chi tiêu để trả lãi ngân hàng nếu bạn rút tiền mặt trực tiếp nhé

Danh mục: