Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

– Biết được chiến lược bán hàng, trong đó điện thoại đóng vai trò là công cụ quan trọng nhất
– Nắm được kĩ thuật sử dụng giọng điệu và khai thác tâm lý trong bán hàng qua điện thoại
– Biết Kĩ thuật upsales – down sales; kĩ thuật lồng ảo
– Kĩ thuật dẫn dắt khám phá vấn đề khách hàng
– Kỹ thuật biến khách hàng thành nguồn khách hàng
– Biết các lên kịch bản đặt hẹn; kịch bản chốt sales; kịch bản chăm sóc khách hàng sau chốt sale

Danh mục: