NLP speed reading

– Nắm được phương pháp đọc sách nhanh NLP speed reading.
– Nắm được quy trình 5 bước cho việc đọc sách hoàn hảo
– Tăng khả năng tập trung cao trong quá trình đọc sách và ứng dụng vào các công việc khác
– Ghi nhớ thông tin lâu hơn thông qua phương pháp NLP
– Giúp tăng tốc độ đọc sách từ 2 đến 10 lần và tiết kiệm thời gian hơn
– Thông thái hơn và sống có giá trị hơn mỗi ngày