Ovovita – Bột Protein Từ Lòng Trắng Trứng

Ovovita – Protein Egg White For Gymer

Bột Protein Từ Lòng Trắng Trứng

Một sản phẩm thay thế cho các dòng whey protein từ sữa bò. Với thành phần protein từ lòng trắng trứng, một trong những nguồn protein chất lượng nhưng giá thành hợp lý. Đây là sản phẩm phù hợp cho các đối tượng gymer không có nhiều tiền chi trả cho thực phẩm bổ sung.