Phát âm chuẩn và luyện nói hay Tiếng Anh

– Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh
– Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm
– Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp
– Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu
– Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.
– Hoàn toàn lột xác với Kỹ năng Nói Tiếng Anh của mình.

Danh mục: