Phát triển toàn diện cho trẻ 0 – 6 tuổi

– Hiểu về sự phát triển thể chất, ngôn ngữ, tâm lý, tình cảm, trí tuệ của con bạn qua các giai đoạn.
– Biết phải xử trí ra sao trước những tình huống rắc rối thường gặp khi nuôi dạy con
– Cách giúp con có những kĩ năng sống cần thiết
– Kiến thức chăm sóc, sơ cứu
– Hểu rõ tâm lý tình cảm của trẻ ngay từ khi mới sinh ra cho đến giai đoạn thay đổi 3 tuổi, 6 tuổi
– Giúp mọi người xung quanh ứng xử phù hợp, vì mục tiêu triệu trẻ Việt Nam trí tuệ và khỏe mạnh

Danh mục: