Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

– Hiểu đúng nhất về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em.
– Nhận biết được những thủ đoạn ngày càng tinh vi của thủ phạm.
– Có những biện pháp ngăn chặn và lên án kịp thời.
– Xác định được những vùng không được cho người khác xâm hại
– Xác định được các mối quan hệ xung quanh mình thông qua quy tắc 5 ngón tay.
– Nhận biết các nguy hiểm thông qua các cảnh báo, biết cách xử lý khi gặp nguy hiểm.

Danh mục: