Quản trị mạng Cisco CCNA

– Hiểu biết về nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng
– Kiến thức về mạng và mô hình mạng OSI-TCP/IP cơ bản
– Quá trình định tuyến chuyển mạch và khắc phục lỗi hệ thống
– Biết cách tự thiết kế, vận hành hệ thống mạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
– Tự mình mở dịch vụ mạng cơ bản tại nhà sau khi hoàn thành khóa học
– Được hỗ trợ học tập mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ 24/7 không giới hạn lần học