Siro An Hầu Đan Kids

Siro An Hầu Đan Kids tinh hoa thảo dược núi rừng
Các thảo dược của An Hầu Đan đều được trồng tại vườn dược liệu chuẩn châu Âu tại Tả Phìn Hồ – Hà Giang. Nơi có thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu trong lành, nguồn nước sạch phù hợp tạo ra các thảo dược sạch có chất lượng cao nhất.

Danh mục: