Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Misa

– Có kiến thức nền tảng cơ bản và vững chắc nhất về phần mềm kế toán Misa
– Hiểu được đúng quy trình vận hành kế toán thực tế, biết làm sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ một cách chi tiết và thực tế nhất
– Vận dụng ngay, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí Kế toán tổng hợp cho một doanh nghiệp.
– Được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu thông tin việc làm hoàn toàn miễn phí, được giới thiệu tham gia và các câu lạc bộ kế toán chuyên sâu.
– Được hỗ trợ cập nhật, chia sẻ các văn bản kế toán, thuế mới nhất khi có sự thay đổi.
– Tự tin ứng tuyển vào các vị trí kế toán trong doanh nghiệp, tạo bước đi vững chắc cho lộ