Thấu hiểu bản thân – Định hướng tương lai

– Thấu hiểu được chính bản thân mình cũng như sức mạnh tiềm tàng của bản thân
– Tìm được công việc phù hợp với tính cách của bản thân
– Thấu hiểu và đọc vị tính cách của mình, của đối phương và giao tiếp tốt với người khác.
– Tương tác thông minh, khôn khéo với khách hàng, vợ chồng, con cái và đồng nghiệp và bạn bè của bạn
– Tìm ra môi trường phù hợp để phát triển bản thân mình
– Định hướng tương lai phù hợp tính cách và sở thích