Thiết kế 3D cơ bản từ lý thuyết đến thực hành bằng phần mềm NX

– Nắm bắt được khả năng thiết kế của phần mềm NX
– Có khả năng xử dụng phẩn mềm vào công việc
– Có tư duy và kinh nghiệm thiết kế thực tế
– Tự thiết kế sản phẩm tự do theo ý tưởng của mình và của khách hàng,
– Trình bầy bản thiết kế khoa học và chuyên nghiệp.
– Làm quen với các đề thi tay nghề thiết kế thế giới

Danh mục: