Thiết kế trình chiếu PowerPoint 2016 từ A-Z

– Nhanh chóng làm chủ phần mềm PowerPoint 2016
– Nắm được các bước cụ thể về quá trình tạo ra bài thuyết trình, bài giảng điện tử,…
– Được thực hành chi tiết từng nội dung, thành phần và đối tượng cụ thể
– Có đủ kỹ năng về thiết kế, trình chiếu thông qua các bài thực hành
– Thực hành trực tiếp từng sản phẩm theo các video bài học
– Tự tin thuyết trình với side chuyên nghiệp
– Tự tin Thiết kế CV, inforgraphic, video marketing… và còn nhiểu hơn thế!

Danh mục: