Thu phí không dừng ePass Viettel khi qua BOT

Những điều cần biết về dịch vụ thu phí không dừng ePass Viettel

Thu phí không dừng là công nghệ hiện đại được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Với hệ thống thu phí điện tử tại các trạm BOT, các phương tiện qua trạm sẽ thanh toán trực tiếp qua thẻ đầu cuối dán ở kính xe, không phải dừng xe lại, giúp giữ tốc độ lưu thông, giảm hiện tượng ùn tắc, giảm thời gian qua trạm khoảng 60 lần và giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải.