Tiếng Trung cơ bản 1

– Có ngay 250 từ vựng, 30 cấu trúc ngữ pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu
– Khả năng nghe, phản xạ âm, nhận mặt chữ Hán thành thạo trong phạm vi khóa học
– Khả năng giao tiếp thành thạo trong phạm vi từ vựng và chủ đề trong khóa học
– Kiến thức để thi được HSK1/6 (Mức HSK thứ 1 trong 6 cấp HSK theo quy định của Trung Quốc, có giá trị toàn cầu)

Danh mục: Từ khóa: