Tuyệt chiêu đọc vị tính cách bạn đời

– Phân tích hành vi cá nhân, điểm mạnh yêu của từng cá nhân trong gia đình
– Nên và không nên khi giao tiếp, thuyết phục từng đối tượng
– Nhận biết được phong cách giao tiếp phù hợp với bạn đời, bố mẹ hai bên, con cái và các thành viên khác trong gia đình
– Cải thiện mối quan hệ trong cuộc sống hôn nhân gia đình
– Thấu hiểu bản thân, bạn đời và con cái về tính cách, sở trường, sở đoản, để định hướng nghề nghiệp, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong xử lí tình huống.
– Chấp nhận bạn đời, giảm khó chịu, xung đột với bạn đời, người thân