Xây dựng hệ thống kiếm tiền bền vững với bán hàng trên Ebay (Dropship) từ cơ bản đến nâng cao

– Cách xây dựng hệ thống dropshipping cho riêng bạn
– Phân tích sản phẩm và chọn ngách sản phẩm tiềm năng
– Các bước list hàng lên eBay và xử lý đơn hàng
– Nắm được một số nhà cung cấp rất chất lượng
– Tăng khả năng tư duy kinh doanh, đặc biệt cho những ai đang kinh doanh truyền thống
– Có thu nhập thụ động, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng Marketing sản phẩm