Xây dựng REST API Service với Node và Express

– Nắm chắc kiến thức về REST
– Áp dụng Javascript ES6 vào thực tế
– Xây dựng các dự án Rest API service sử dụng Node và Express cách thành thạo
– Xử lý request thông qua Express với thao tác nhanh chóng
– Xử lý các trường hợp đặc biệt khi xây dựng Rest API service
– Học một số mẹo vặt và thủ thuật thường dùng trong lập trình.